Transport 70.000 ton LD slakken Lauwersoog

In opdracht van Heuvelman Ibis, hebben wij het transport van 70.000 on slakken/stortsteen verzorgd voor onderstaand project, dagelijks reden hier gemiddeld 20 trailers vanaf een loskade in Aduard en Groningen naar de zeedijk te Lauwersoog: Lauwersoog - Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat starten donderdag 20 september 2012 met het verstevigen van de Lauwersmeerdijk. 'Er wordt zand teruggebracht over een lengte van 200 meter en daarna steen gestort', meldt het waterschap woensdag. De werkzaamheden zijn nodig door een combinatie van ontwikkelingen. Een geul in de Waddenzee heeft zich het afgelopen jaar versneld naar de kust verplaatst, waardoor onder water het zand voor de dijk is weggespoeld. Daarnaast is bij een toetsing in 2010 de Lauwersmeerdijk over een lengte van 7,5 kilometer aangemerkt voor versterking. Versteviging dijk Nabij het Vierhuizergat moet een lengte van 200 meter worden aangepakt om te voorkomen dat stormen in het komende winterseizoen de dijk op die plek kunnen beschadigen. Daarom gaat het waterschap in samenwerking met Rijkswaterstaat deze 200 meter onder water verstevigen. De werkzaamheden gaan ongeveer 8 weken duren. Verleggen geul In het Wad naast dit dijkgedeelte ligt een natuurlijke geul die bij eb het water afvoert. Het water neemt dan zand mee van de voet van de dijk. Daarom is verstevigen van de dijk alleen onvoldoende. Om de stroomsnelheid te verminderen en afslijting van de dijk te voorkomen gaat het waterschap in samenwerking met Rijkswaterstaat de geul ter plaatse verbreden en ondieper maken. Het diepe gedeelte van de geul wordt aangevuld met het materiaal dat gebaggerd wordt voor de verbreding. Rijkswaterstaat gaat onderzoeken of er nog aanvullende maatregelen aan de geul noodzakelijk zijn. Innovatieve sensoren in de dijk De Lauwersmeerdijk wordt ook voorzien van innovatieve technieken die de dijk van binnenuit in de gaten houden. Met de sensoren doen de waterbeheerders kennis op hoe zij steviger dijken kunnen ontwerpen en het beheer van dijken kunnen verbeteren. Het aanbrengen van de sensoren maakt deel uit van Livedijk XL Noorderzijlvest waarbij op meerdere plekken in de zeedijk sensoren komen.

Projecten

 • Gladheidbestrijding provincie Groningen 2014 +

  In samenwerking met H.Nieboer bv, van Calker en Stuut zijn wij de komende 4 jaar actief in het zoutstrooien en Lees verder
 • Transport 70.000 ton LD slakken Lauwersoog +

  In opdracht van Heuvelman Ibis, hebben wij het transport van 70.000 on slakken/stortsteen verzorgd voor onderstaand project, dagelijks reden hier Lees verder
 • Nieuwbouw Drents Museum Assen 2011 +

  Het Drents Museum wordt in 2011 uitgebreid met een nieuwe tentoonstellingsvleugel. De opdrachtgever voor deze nieuwe vleugel is de Provincie Lees verder
 • Spoorsecties transport noord Nederland +

  Transport van complete spoorsecties vanuit noord Nederland naar Zutphen. Lees verder
 • Onderhoud A7 oost +

  Onderhoud aan vangrail Groningen - Nieuweschans. Lees verder
 • 1
 • 2